Aktuality

Snídaně má vliv na úspěch dítěte ve škole

Snídaně má vliv na úspěch dítěte ve škole

To, že snídaně patří mezi nejdůležitější jídlo dne, nepřekvapí. Překvapující je zjištění, že právě snídaně je nejvíce vynechávaným jídlem dne, zvláště pak mezi dospívajícími dětmi. Vědci ale přicházejí se zjištěním, že snídaně pozitivně ovlivňuje kognitivní a akademické výkony školáků[1].

Co to vlastně jsou kognitivní funkce a jaké kognitivní funkce rozlišujeme?

Kognitivní funkce souvisejí s tím, jak vnímáme a jednáme ve světě kolem nás, jsou nezbytné k vykonání jakéhokoliv úkolu, jednoduchého i složitého, a patří k nim všechny myšlenkové procesy, které nám umožňují rozpoznávat, pamatovat si, učit se a přizpůsobovat se neustále se měnícím podmínkám prostředí. Je to například:

  • Paměť
  • Pozornost, koncentrace
  • Rychlost zpracování informací, pohotovost
  • Výkon a výkonnostní funkce včetně emocionální seberegulace
  • Řeč, schopnost vyjadřování a porozumění
  • Prostorová orientace

Kognitivní funkce se dají trénovat, ale z hodnocených studií vyplývá, že i snídaně má na ně pozitivní vliv. Děti, které snídají, vykazují lepší výsledky kognitivních funkcí než děti, které snídani vynechávají.

Kromě vlivu na náš duševní výkon zde existuje i souvislost mezi pravidelným vynecháváním jídla během dne a rozvojem obezity. To platí především u dětí a adolescentů, kteří vynechávají snídani. Lékaři se u obézních pacientů často setkávají s faktem, že nikdy nesnídají. To je pak spojeno s větším hladem a vyšší spotřebou kalorií později během dne[2].

Věnujte proto snídani pozornost. Má vliv nejenom na zdraví a fyzickou kondici vašich dětí, ale i na schopnost dětí soustředit se a učit se. I díky pravidelné a zdravé snídani může vaše dítě dosáhnout v životě větší úspěch.

[1] Adv Nutr 2016;7(Suppl):590S–612S, Katie Adolphus et. al,: The Effects of Breakfast and Breakfast Composition on Cognition in Children and Adolescents: A Systematic Review 1–3, Human Appetite Research Unit, School of Psychology, University of Leeds, Leeds, United Kingdom

[2]The Journal of Pediatrics, Nov 2012, Vol 161, Issue 5, Page A1, Stephen R. Daniels et al,:Breakfast is important

Více

Obezita od dětství do dospělosti Praha 20.11.2018

Olivova dětská léčebna, o.p.s. a Obvodní sdružení SPLDD ve spolupráci se společností Medasol, s. r. o., si Vás dovolují pozvat na seminář Obezita od dětství do dospělosti, které se uskuteční dne 20. 11. 2018 od 16.00 hodin v prostorech Impact Hub Praha, Drtinova 10, 150 00 Praha 5.  Prosím potvrďte svoji účast na butterfly@medasol.eu, nebo na tel. paní Denisa Janová  602 655 853 do 6.11. 2018.

Program:  20.11. 2018 úterý 16.00 – 18.00   Impact Hub Praha, Drtinova 10, 150 00 Praha 5

MUDr. Zlatko Marinov

  • Obezita od dětství do dospělosti – Obezita jako chronické kardiometabolické onemocnění
  • Léčba obezity – Obezita jako nevyléčitelné celoživotní onemocnění
  • Prevence dětské obezity – Kdy to má smysl a kdy už je to nesmysl
  • Diskuse a občerstvení

Ohodnoceno 2 kreditními body ČLK

Seminář se uskuteční v prostorách Impact Hub Praha, v prvém patře Drtinova 10, na Praze 5 na Smíchově,  1 zastávka (Arbesovo náměstí) od stanice metra Anděl, nebo je možné parkovat v OC Nový Smíchov (3 hod parkování zdarma) 5 minut chůze od Impact Hub Praha.

Více

Dětská výživa a obezita v teorii a praxi 23.11.2018 Praha

Dětská výživa a obezita v teorii a praxi 2018

Obezita a ledvina

Zlatko Marinov

Chronické onemocnění ledvin postihuje více než 10% populace a zvyšuje se s paralelním nárůstem výskytu obezity. Za čtvrtstoletí epidemie obezity v Česku došlo k dvojnásobnému nárůstu nadváhy v rámci celého populačního spektra a k zpětinásobení počtu obézních dětí. Hlavní důvody pro léčbu obezity v současné době spočívají v předcházení a léčbě s ní spojených zdravotních následků. Na jedné straně se v pediatrické praxi s nefrologickými následky dětské obezity běžně nesetkáváme, na druhé, o co diskrétnější v  dětství, o to s výraznějšími projevy nefropatií se budeme setkávat u chronicky obézních pacientů v dospělosti. Neméně významným podmětem je nadváha matky v raném věku, která má celoživotní účinky na rozvoj obezity, diabetu, kardiovaskulárních onemocnění a chronického onemocnění ledvin. Ledviny mohou být přeprogramovány množstvím perinatálních podnětů a vysoká porodní hmotnost, expozice mateřskému diabetu nebo obezitě, které zvyšují riziko vzniku chronického onemocnění ledvin. Rychlý postnatální růst sám o sobě přispívá k rozvoji obezity a chronickému onemocnění ledvin bez ohledu na porodní hmotnost a prenatální výživu. Ačkoli mechanismy renálního poškození v důsledku výživového programování v širším perinatálním období zůstávají z velké části neznámé, experimentální a klinické studie poukazují na klíčovou úlohu obezity na rozvoj chronických kardiovaskulárních a renálních onemocnění.

 

Více