All posts by z.marinov@seznam.cz

PF 2017

Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na spolupráci v novém roce.

Ve čtvrtém roce projektu si Vám dovolíme představit inovovanou náplň projektu S dětmi proti obezitě. Do zprovoznění všech inovovaných funkcí webových stránek si Vás dovolíme požádat o strpení a trpělivost. Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaše nové podněty.

Více

Dítě a civilizace 11.11.2016 Lázně Bludov

Odborná konference – Dítě a civilizace 11. 11. 2016

Státní léčebné lázně Bludov, s. p. si Vás dovolují pozvat na odbornou konferenci

Termín: 11. listopadu 2016

Program konference:

13:00 – 13:10 Zahájení konference a přivítání hostů

13:10 – 14:00 Bodová cvičební metoda

MUDr. Kleplová Věra, Pohybové studio MUDr. Kleplová, Oldřichov 192

14:00 – 15:00 Emocionální a psychosomatické souvislosti vzniku LMD – ADHD, poruch učení a prožívání

(z pohledu speciálního pedagoga) Mgr. Stanislava Emmerlingová, Poradna pro úspěšné učení – Mírová pod Kozákovem, Lektorka akreditovaných kurzů MŠMT ČR

15:45 – 16:45 Strava dětí, jako prevence a léčba nemocí

MUDr. Strnadelová Vladimíra, Jan Zerzán, Institut celostní medicíny Praha 1

16:45 – 17:45 Obezita a programování jídelního chování

MUDr. Zlatko Marinov, Dětská obezitologická ambulance FN Motol

17:45 – 18:00 Diskuse, závěr konference

Po ukončení konference jste srdečně zváni na společenský večer s hudbou.

Více

Člověk a civilizace. 8.4.2016 Bludov

Státní léčebné lázně Bludov, s.p. si Vás dovolují pozvat na odbornou konferenci

Program konference:

13:00 – 13:15 Zahájení konference a uvítání hostů

13:15 – 14:15 Zdravotní rizika dneška

MUDr. Zlatko Marinov. Dětská obezitologická ambulance, Pediatrická klinika FN Motol a 2. LF UK Praha

14:15 – 14:45 Žena postmoderní společnosti – zdravotní aspekty

MUDr. Bohdan Haltmar. Gynekologická ambulance Celomed s.r.o.

14:45 – 15:00 diskuse k předneseným tématům

15:00 – 15:20 přestávka

15:20 – 16:20 Vliv nefyziologické zátěže na vývoj mladých sportovců

MUDr. Richard Smíšek. Rehabilitační a vzdělávací centrum Smíšek Praha

MUDr. Ivana Wurstová SLL Bludov

16:20 – 17:00 Je civilizace nejvýznamnější rizikový faktor kardiovaskulárních onemocnění?

MUDr. Hana Štefanovičová. Kardiologická ambulance, Poliklinika I.P. Pavlova, Praha

17:00 – 17:40 Rizika poškození pacienta plynoucí z nesprávné komunikace a práce s informacemi

MUDr. Martin Kalenda. ImageLab s.r.o. Praha

17:40 – 18:00 diskuse k předneseným tématům

18:00 ukončení konference

Po ukončení konference jste srdečně zváni na společenský večer s hudbou.

Více

PF 2016

Lidem často dělá starost, co snědí mezi Štědrým dnem a Silvestrem. 
Přitom by se měli starat spíš o to, co snědí mezi Silvestrem a Štědrým dnem, protože nejnovější výzkumi prokazují,  že kvalitní strava nezlepšuje zdravotní stav, ale nekvalitní jej zásadně poškozuje.

Více

Facebook proti dětské obezitě 25.-30.12. 2015

Dovolte abychom Vám popřáli klidné prožití Vánočních svátků a informovali Vás o projektu Facebook proti dětské obezitě 2015, který je podpořen dotací 24/15/NAP MZČR.

Společnost Medasol s. r. o. v březnu 2015 úspěšně dokončila ve spolupráci se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR projekt VZP ČR S kojenci proti obezitě, který byl zaměřen na prevenci obezity v kojeneckém věku, tedy zejména na edukaci rodičů prostřednictvím pediatrů o zásadách zdravého životního stylu, rizikových faktorech vzniku nadváhy a způsobu identifikace nadváhy u kojenců. V kontaktní informační kampani se spolu s spolupracujícími kolegy podařilo u kojenců snížit proporcionalitu o 0,22  SD BMI se snížením počtu kojenců s nadváhou.  Ekvivalentem u dospělých by bylo  – 6 kg. V projektu jsme tak překonali pokles o 0,2 SD BMI, který je kritériem efektivního preventivního programu.
Jedním z využitých komunikačních nástrojů byl i facebook, kde propagační kampaň vzbudila mnoho pozitivních i negativních reakcí svědčících o tom, že pro mnoho rodičů je téma nadváhy a obezity dětí velmi citlivé téma, a zároveň mnoho rodičů si stále nejsou jistí se základními  pravidly zdravého životního stylu. O úspěšnosti kampaně svědčí to, že během 13 dnů bylo osloveno přes 140 tisíc lidí z definované cílové skupiny a podařilo přimět k reakci více jak 5000. V rámci toho se povedlo získat více jak 1800 lajků a napsalo se přes 1000 komentářů.

Výsledky projektu VZP ČR S kojeni proti obezitě nás velice potěšily a prokázaly, že lze při racionálním nastavení úspěšně realizovat preventivní program obezity i v lokálních  podmínkách plošně rozšířené obezitogenní slepoty.

V současné době probíhá další projekt v řadě preventivních programů S dětmi proti obezitě s názvem Facebookem proti dětské obezitě 2015.  Cílem projektu je oslovení rodičů a šíření osvěty – co je dětská obezita, jak poznat obezitu dítěte, kam se obrátit o radu a pomoc, tipy a triky pro prevenci dětské obezity.  Záměrem je, aby došlo ke změně stravovacích a pohybových návyků zejména u rodin s předškolními dětmi a zavedení preventivních opatření proti dětské obezitě. Stěžejní částí projektu je facebooková kampaň v období 25. – 31. 12. 2015 se záměrem oslovit 70 000 lidí z cílové skupiny v čase, kdy si mnoho lidí stanovuje předsevzetí týkající se  úpravy hmotnosti.

Pevně věříme, že výsledky kampaně plně vytěžíte v nastávajícím novém roce, protože prevence a časná léčba dětské nadváhy je v současné době jedinou účinnou léčbou nejenom dětské obezity.

MUDr. Cecilia Marinová, MBA            MUDr. Zlatko Marinov                                        Ing. Petra Vyhnalová

Projektová manažerka                          Odborný garant projektu                                     Podpora projektu

Více